Logo BOJA

Z nami możesz więcej

Oferta w zakresie doradztwa gospodarczego i finansowego

Oferowane usługi:

 • opracowywanie biznes planów
 • opracowywanie budżetów dla projektów inwestycyjnych
 • przygotowanie wniosków na finansowanie projektów ze środków UE
 • rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE
 • opracowywanie planów restrukturyzacji
 • opracowywanie i wdrażanie systemu controllingu
 • doradztwo gospodarcze i finansowe dla firm funkcjonujacych

Nowopowstającym osobom prawnym oferujemy:

 • sporządzanie umów spółek
 • organizowanie usług notariusza
 • rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
 • rejestrację w Urzędzie Statystycznym (REGON)
 • rejestrację w Urzędzie Skarbowym (NIP)

Osobom fizycznym pragnącym prowadzić działalność gospodarczą oferujemy:

 • określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z PKD
 • rejestrację w rejestrze działalności gospodarczej (EDG)
 • rejestrację w Urzędzie Statystycznym (REGON)
 • rejestrację w Urzędzie Skarbowym (NIP).
Oferta Usługi księgowe Usługi kadrowo-płacowe Usługi informatyczne Doradztwo gospodarcze i finansowe Usługi kancelaryjne Referencje
 • Bimel Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
 • Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner”
 • Intech Polska Sp. z o.o. w Wejherowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
 • Reknica Sp. z o.o w Kolbudach
 • Stocznia Gdynia SA w Gdyni
 • Agencja Ochrony WENA Sp. z o.o. w Gdańsku
 • CRIST SA
 • Gafako
 • Euro-Guard sp. z o.o.
 • Europlazma Serwis Sp. z o.o.