Logo BOJA

Z nami możesz więcej

Oferta usług kadrowo-płacowych

 Obsługa kadrowa:

 Podstawowy zakres czynności obejmuje:

 • sporządzanie umów o pracę;
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych;
 • kierowanie na badania lekarskie;
 • kontrola dokumentów historycznych pracownika;
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników;
 • prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
 • prowadzenie kartotek urlopowych;
 • ewidencja świadectw lekarskich;
 • sporządzanie oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy;
 • obsługa kadrowa byłych pracowników.

  Obsługa płacowa:

  Podstawowy zakres czynności obejmuje:

 • rejestracja pracowników w ZUS;
 • sporządzanie list płac; 
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków;
 • naliczanie ekwiwalentów urlopowych;
 • naliczanie premii i  nagród;
 • rozliczanie nadgodzin;
 • sporządzanie pasków pracowniczych;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS;
 • sporządzanie deklaracji wyrejestrowujących pracownika z ZUS;
 • sporządzanie miesięcznych raportów RMUA;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego – PIT-4R;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej PFRON;
 • wystawianie pracownikom i instytucjom zaświadczeń.

   Dodatkowo obsługa kadrowo-płacowa:

 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11R/8R dla pracowników na koniec roku i dla pracowników którzy rozstali się z firmą w trakcie roku.
Oferta Usługi księgowe Usługi kadrowo-płacowe Usługi informatyczne Doradztwo gospodarcze i finansowe Usługi kancelaryjne Referencje
 • Bimel Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
 • Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner”
 • Intech Polska Sp. z o.o. w Wejherowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
 • Reknica Sp. z o.o w Kolbudach
 • Stocznia Gdynia SA w Gdyni
 • Agencja Ochrony WENA Sp. z o.o. w Gdańsku
 • CRIST SA
 • Gafako
 • Euro-Guard sp. z o.o.
 • Europlazma Serwis Sp. z o.o.