Logo BOJA

Z nami możesz więcej

O   Spółce

   Centrum Księgowe, Doradcze i Informatyczne "BOJA" Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego.

   Siedziba Spółki: 81-969 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3

   Zarząd  i Pracownicy Spółki posiadają uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych.

   Spółka podpisała z PZU umowę ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności.

   KRS  nr 0000326698

   REGON: 220761480

   NIP:  958-161-10-97

   tel.: 58 620-83-78

   fax: 58 620-83-63

   e-mail: biuro@boja.net.pl

 

 

Oferta Usługi księgowe Usługi kadrowo-płacowe Usługi informatyczne Doradztwo gospodarcze i finansowe Usługi kancelaryjne Referencje
 • Bimel Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
 • Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner”
 • Intech Polska Sp. z o.o. w Wejherowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
 • Reknica Sp. z o.o w Kolbudach
 • Stocznia Gdynia SA w Gdyni
 • Agencja Ochrony WENA Sp. z o.o. w Gdańsku
 • CRIST SA
 • Gafako
 • Euro-Guard sp. z o.o.
 • Europlazma Serwis Sp. z o.o.