Logo BOJA

Z nami możesz więcej

Oferta Centrum Księgowego, Doradczego i Informatycznego "BOJA" Sp. z o.o.

Centrum Księgowe, Doradcze i Informatyczne „BOJA” Sp. z o. o spełnia warunki do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wynikające z Rozdz. 8a Ustawy o rachunkowości.

Spółka zatrudnia doświadczoną i wykształconą kadrę posiadającą niezbędną wiedzę z zakresu prawa podatkowego i bilansowego. Certyfikat Księgowego posiada większość pracowników świadczących usługi księgowe.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za prawidłowość ewidencji księgowej i kadrowo-płacowej oraz dokumentacji podatkowej i sprawozdawczości na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Zleceniodawcę.

Zapewniamy zachowanie w tajemnicy wszelkich faktów i informacji, z którymi zapoznajemy się w związku ze świadczonymi usługami.

Działalność Spółki chroniona jest polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług.

Spółka świadczy usługi informatyczne w pełnym zakresie, zarówno w zakresie oprogramowania, dostawy i montażu sprzętu komputerowego, budowania sieci lokalnej z podłączeniem do Internetu, administrowania siecią i urządzeniami oraz oprogramowaniem a także w zakresie dostępu do Internetu i poczty elektronicznej. 

Dysponujemy wyszkolonym personelem, najnowocześniejszym sprzętem oraz doświadczeniem . Każdego dnia zdobywamy dalszą wiedzę aby jeszcze lepiej i sprawniej działać. Naszą najmocniejszą stroną jest wiedza, elastyczność i wysoka precyzja wykonywanych usług.

Współpracujemy z firmą CROWLEY Data Poland Sp. z o.o., która jest m.in. dostawcą symetrycznego sygnału internetowego  pozwalającego na stabilny transfer dużych plików.

Jesteśmy również dystrybutorem systemów zarządzania SYMFONIA i FORTE będąc partnerem firmy SAGE Sp. z o.o. Dokonujemy instalacji oprogramowania, jego wdrożenia i aktualizacji oraz przeprowadzamy szkolenia pracowników w zakresie obsługi oprogramowania.

Spółka świadczy również usługi w zakresie doradztwa gospodarczego i  finansowego  oraz obsługi prawnej, w szczególności nowych podmiotów gospodarczych.

W zakresie działalności Spółki jest pełna obsługa kancelaryjna innych podmiotów.

Zakres działalności Spółki obejmuje:

Oferta Usługi księgowe Usługi kadrowo-płacowe Usługi informatyczne Doradztwo gospodarcze i finansowe Usługi kancelaryjne Referencje
 • Bimel Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
 • Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner”
 • Intech Polska Sp. z o.o. w Wejherowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
 • Reknica Sp. z o.o w Kolbudach
 • Stocznia Gdynia SA w Gdyni
 • Agencja Ochrony WENA Sp. z o.o. w Gdańsku
 • CRIST SA
 • Gafako
 • Euro-Guard sp. z o.o.
 • Europlazma Serwis Sp. z o.o.