Logo BOJA

Podstawowe definicje:

Użytkownik aktywny - użytkownik, który zarejestrował się w systemie i nie anulował rejestracji (Użytkownik)

Usunięcie danych - całkowite i bezpowrotne usunięcie danych Użytkownika z systemu, bez pozostawiania kopii roboczych - dokonywane automatycznie przy braku potwierdzenia rejestracji lub z inicjatywy Użytkownika.

Anulowanie rejestracji - procedura automatyczna, inicjowana przez Użytkownika, której wykonanie powoduje usunięcie danych Użytkownika z systemu.

Strona osobista Użytkownika - strona, na której znajdują się dane Użytkownika. Na stronie znajdują się mechanizmy pozwalające między innymi na zmianę danych i anulowanie rejestracji.

Udostępniający - Centrum Księgowe, Doradcze i Informatyczne "BOJA" Sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, KRS 0000326698, REGON 220761480, NIP 958-161-10-97, tel.: +48 58 620 83 78, fax.: +48 58 620 83 63, biuro@boja.net.pl.

Regulamin:

1. System udostępniany jest nieodpłatnie zarejestrowanym użytkownikom.

2. Udostępniający może w każdej chwili zaprzestać udostępniania wybranych lub wszystkich mechanizmów i treści bez podania przyczyn na dowolny okres czasu. Zaprzestanie na stałe spowoduje usunięcie danych Użytkowników. Zmiana domeny lub serwera nie stanowi zaprzestania udostępniania .

3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z rejestracji oraz usunąć dane rejestracyjne z systemu. Dane mogą zostać usunięte również przez administratora, na życzenie Użytkownika lub w przypadku stwierdzenia wadliwości podanego adresu e-mail. W takim przypadku usnięcie danych jest nieodwracalne.

4. Użytkownik może w każdej chwili przeglądać i zmieniać swoje dane, podane przy rejestracji, w tym również adres e-mail.

5. Udostępniający nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wydarzenia i/lub ich skutki oraz inne skutki będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem używania systemu, wykorzystania danych w nim udostępnianych, stosowania metod i procedur w nim opisywanych.

6. Witryna www.boja.net.pl  nie jest witryną doradztwa podatkowego, a wszelkie materiały mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny i nie stanowią rozstrzygnięć w konkretnych sprawach. Publikowane przepisy i inne materiały nie stanowią źródła prawa.

7. Udostępniający pozostawi bez odpowiedzi jakiekolwiek pytania dotyczące informacji w indywidualnych sprawach podatników, zarówno będących jak i nie będących użytkownikami systemu.

8. W trakcie rejestracji Użytkownik wypełnia wszystkie pola.

9. W trakcie rejestracji podawane są następujące dane użytkownika: adres e-mail, hasło, imię, województwo zamieszkania i nazwa miejscowości.

10. Wszystkie wartości oprócz imienia i adresu e-mail wybierane są z listy dostępnych wartości.

11. Dane zgromadzone w trakcie rejestracji nie są udostępniane innym podmiotom.

12. Korzystanie z treści i mechanizmów możliwe jest po zalogowaniu się.

13. Mechanizmy używane na witrynie www.boja.net.pl umożliwiają jednokrotne zalogowanie się i wielokrotne używanie tego logowania w przyszłości, pod warunkiem, że Użytkownik ma aktywne określone ustawienia komputera (np. cookie).

15. Udostępniane materiały i mechanizmy są chronione w sposób przewidziany prawem. Udostępniający nie wyraża zgody na ich używanie w sposób wykraczający poza zwykły użytek na potrzeby osobiste Użytkownika. W szczególności nie jest dozwolone rozpowszechnianie i dalsze udostępnianie materiałów obecnych na witrynie www.boja.net.pl   w jakikolwiek sposób.

16. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do treści, usług i mechanizmów udostępnianych przez Udostępniającego na zasadach komercyjnych.

17. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, z tym, że o zmianie regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem 7 dni. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik usunie swoje dane z systemu lub usunie je Udostępniający na życzenie Użytkownika.

18. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu potwierdzoną rejestracją do systemu wyraża zgodę na otrzymywanie od Udostępniającego na adres mail podany w procesie rejestracji materiałów informacyjnych i reklamowych, w szczególności:

a) newslettera zawierającego omówienia z zakresu podatków i rachunkowości,
b) informacji dotyczących  produktów Udostępniającego oraz produktów i usług podmiotów trzecich, zlecających przekazywanie takich informacji Udostępniającemu,
c) powiadomień o zdarzeniach (zmianach, nowych przepisach i terminach).

Newsletter i powiadomienia mogą również zawierać informacje dotyczące innych podmiotów, towarów i usług.

Oferta Usługi księgowe Usługi kadrowo-płacowe Usługi informatyczne Doradztwo gospodarcze i finansowe Usługi kancelaryjne Referencje
 • Bimel Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
 • Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner”
 • Intech Polska Sp. z o.o. w Wejherowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
 • Reknica Sp. z o.o w Kolbudach
 • Stocznia Gdynia SA w Gdyni
 • Agencja Ochrony WENA Sp. z o.o. w Gdańsku
 • CRIST SA
 • Gafako
 • Euro-Guard sp. z o.o.
 • Europlazma Serwis Sp. z o.o.