Logo BOJA

Z nami możesz więcej

Zakres czynności w ramach prowadzenia ewidencji przychodów:

1.  Ryczałt ewidencjonowany dla podatników VAT

 • ewidencja zdarzeń gospodarczych na podstawie dokumentów źródłowych;
 • prowadzenie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży dla celów rozliczenia podatku VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • sporządzanie   deklaracji podatkowych oraz dostarczenie ich do   urzędu skarbowego.

2.  Ryczałt ewidencjonowany bez podatku VAT

 • ewidencja zdarzeń gospodarczych na podstawie dokumentów źródłowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • sporządzanie   deklaracji podatkowych oraz dostarczenie ich do   urzędu skarbowego.

 

Oferta Usługi księgowe Usługi kadrowo-płacowe Usługi informatyczne Doradztwo gospodarcze i finansowe Usługi kancelaryjne Referencje
 • Bimel Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
 • Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner”
 • Intech Polska Sp. z o.o. w Wejherowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
 • Reknica Sp. z o.o w Kolbudach
 • Stocznia Gdynia SA w Gdyni
 • Agencja Ochrony WENA Sp. z o.o. w Gdańsku
 • CRIST SA
 • Gafako
 • Euro-Guard sp. z o.o.
 • Europlazma Serwis Sp. z o.o.