Logo BOJA

Z nami możesz więcej

Zakres czynności w ramach prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów

   -   ewidencja zdarzeń gospodarczych na podstawie dokumentów źródłowych; 

   -   prowadzenie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku VAT;

   -   prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych;

   -   prowadzenie ewidencji wyposażenia;

   -   prowadzenie ewidencji zakupu materiałów;

   -   prowadzenie indywidualnych kart przychodów pracowników,

   -   prowadzenie ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych (działalność kantorowa);

   -   prowadzenie ewidencji pożyczek i zastawionych rzeczy (prowadzenie lombardów);

   -   rozliczanie kosztów podróży służbowych;

   -   wycena materiałów i towarów handlowych;

   -   przygotowanie deklaracji podatkowych oraz ich dostarczanie do odpowiednich urzędów skarbowych.

Oferta Usługi księgowe Usługi kadrowo-płacowe Usługi informatyczne Doradztwo gospodarcze i finansowe Usługi kancelaryjne Referencje
 • Bimel Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
 • Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner”
 • Intech Polska Sp. z o.o. w Wejherowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
 • Reknica Sp. z o.o w Kolbudach
 • Stocznia Gdynia SA w Gdyni
 • Agencja Ochrony WENA Sp. z o.o. w Gdańsku
 • CRIST SA
 • Gafako
 • Euro-Guard sp. z o.o.
 • Europlazma Serwis Sp. z o.o.